Onze expertise is er voor u.
Elke dag opnieuw.

Volledige en deskundige verwerking van boekhouding, vanaf het inboeken van facturen tot en met de eindbalans.
Volledige boekhouding voor zowel éénmanszaken als vennootschappen.
Totaalservice inzake fiscaliteit: Directe belasting: van het opmaken van de personen- en vennootschapsbelasting tot de belastingcontroles. Indirecte belasting: de periodieke B.T.W.-aangiften met de eventuele B.T.W.-controles. Oprichten en vervullen van opstartformaliteiten van zowel eensmanszaken als vennootschappen. 
Balansanalyses, opmaken jaarrekening, enz... 
Aansluitingen en informatie m.b.t. het sociaal statuut der zelfstandigen. 
Kortom, alle werkzaamheden die van een boekhouder-fiscalist BIBF mogen verwacht worden